pro vás

Jak mít příjemný a poutavý obsah na webu?

Webové stránky – ať už firemní, osobní či eshop, mají být naplněny vhodným textem. Takovým, který tématicky odpovídá danému webu, službě a produktům. A protože je diametrální rozdíl mezi tím, jak se tvoří tištěný obsah a texty na internetu, mám pro vás pár tipů jak na to.


Další inspiraci pro vaše weby – úpravu, tipy a návody hledejte na blogu zde.


Několik jednoduchých pravidel, která váš obsah zefektivní
 •  vytvořte si poutavý obsah celého webu korespondující s tématem webu (dokáži vám vytvořit)
 •  obsah proložte klíčovými slovy (vím jak na ně) tak, aby to bylo přirozené, příjemné a logické
 •  používejte jednoduché fráze a nepříliš dlouhá souvětí
 •  slova ve větách prolinkujte odkazy na jednotlivé stránky i externí weby (vím jak na to) a sociální sítě
 • slova nepodtrhávejte, jsou pak zaměňována s odkazy
 •  vyjadřujte se tak, aby textu porozuměli všichni
 •  text srovnejte do krátkých odstavců maximálně o délce pěti řádků
 •  mezi odstavce používejte odrážky, těmi zjednodušíte čtení i obsahovou stránku textu
 •  zatraktivněte text vložením grafických prvků, změn velikosti, barvy a formátu písma, fotografií a obrázků (lidé na internetu vyhledávají raději kratší texty a členěný obsah, proložený barevnými částmi)
 •  oslovujte čtenáře a pište jen v přítomném čase, je to pojítko mezi vámi a návštěvníkem vašeho webu
 •  zveřejňujte pouze text bez gramatických chyb a špatné interpunkce (zreviduji a opravím vám texty), vypovídá to o vás hodně
 •  nutností  je dnes propojení webu se sociálními sítěmi (mohu pomoci jak s propojením na Facebook, Google +, Instagram, tak se se správným nastavením)
 •  nechte si poradit a udělat základní analýzu SEO a optimalizaci webu (třeba u mě :-)), a vylaďte si web ještě více

Základní pojmy tvorby webového obsahu

Interpunkce, gramatika, stylistika – velmi podstatné artikly webových stránek – osobních, firemních, i internetových obchodů. Jejich zvládnutí a správnost jasně ukazují nejen na profesionalitu majitele online stránek, ale i ovládání jazyka a precizní prezentaci služeb a produktů navenek a směrem k potencionálním klientům a zákazníkům (nejen) na internetu.

Interpunkce – jsou to grafické znaky (čárky, háčky, tečky), jež jak v psaném, tak v mluveném slově ukazují na vhodnou a správnou strukturu i spojní textu.  V psaném je vidíme, v mluveném slyšíme (odmlky u čárky, klesání hlasem u tečky).

Gramatika – tzv. mluvnice, v sobě pojímá pravidla, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov.

Stylistika – říká se jí nauka o slohu, jeho podstatě, typech a druzích slohů, jeho stavbě a rozložení slov ve větách. Je de facto umem nakládání se slovy ve větách, a způsob jak zpracováváme obsah a téma, o němž píšeme.


Náhled do světa online marketingu

1.Internetový marketing – Internetový marketing, také online marketing, či marketing na internetu. Obor je definován nejrůznějšími způsoby. Někdy je za internetový marketing označován i elektronický marketing. Ale to není správné označení. E-marketing totiž obsahuje všechen elektronický marketing – internetový marketing, mobilní marketing, online TV.

2.E-business – Dalším  hodně skloňovaným pojmem je e-businesss. To je obchodní aktivita, která probíhá prostřednictvím informačních technologií a zahrnuje digitální online komunikaci, online výzkum, a online marketing.

3.Online reklama – Poslední položkou je pojem online reklama, což je de facto internetová reklama. Pojímá v sobě veškerou reklamu, která se šíří internetem a jakýmikoliv elektronickými médii. Patří sem rovněž mobilní reklama, reklama vztažená k určitému místu a  internetová reklama.


Využití internetu v marketingu

SEO – tzv. optimalizace pro vyhledávače, je souborem technik, které usilují o získání návštěvnosti webu skrze neplacené výsledky vyhledávání. Webové stránky jsou vytvářeny a optimalizovány tak, aby je vyhledávače na dotazy vyhledávajících umisťovaly co nejvýše.

PPC –  to je placené kliknutí z anglického pay-per-click. Ve vyhledávačích se zobrazuje jako sponzorovaný textový odkaz o cca 3 řádcích v obsahové síti ve formě textové, bannerové či videoreklamy. PPC program Seznamu se jmenuje Sklik a PPC Googlu zase AdWords. PPC je světový termín zažitý pro celé inzertní programy.

Kontextová reklama – tu nabízejí PPC systémy na bázi spolupráce s majiteli webů, když mohou odkazy zobrazit i mimo samotné vyhledávače. Inzerent (třeba vy) může využít různé typy cílení – např. na tematické kategorie, zájmy uživatele, cílení na konkrétní servery anebo dle předchozí akce uživatele, tzv. remarketing.

Reklamní display a bannery jsou nejznámější formou internetové reklamy. Bannery mohou mít různé formáty a rozměry. Nejlépe se hodí na inzerci výhodných nabídek a zaujetí uživatele vizuálním obsahem. Bannery dnes často najdeme umístěné i na malých webech.

E-mailing je internetovou obdobou direct mailu. Seznamy e-mailových adres jsou často na prodej a existují firmy, které se specializují na rozesílání hromadných mailů. Nejčastěji se setkáváme s obchodními sděleními ve formě newsletteru a s nevyžádanými e-maily ve formě spamu.

Social media/Sociální sítě – jako jsou Facebook, Twitter, Google+, umožňují komunikovat s širokým spektrem osob, fanoušky a do jisté míry sledovat jejich chování. Facebook například neustále rozvíjí statistické informace, které provozovatelům FB stránek nabízí.

MediaPavla – více, než jen slova!

MediaPavla na Facebooku